Описание к Уроку

Неможна казати «самий відомий»! Треба – «найвідоміший», або «найбільш відомий». Ви вже здогадались, що сьогодні ми будемо вчитися утворювати ступені порівняння прикметників.

Больше уроков на сайте  https://mriya-urok.com/

 

 

Утворити всі форми вищого і найвищого ступенів порівняння, позначаючи словотворчі префікси і суфікси, від слів:

а) добрий (для всього класу);

б) ніжний (учень на дошці).

  1. Від поданих у дужках прикметни­ків утворити форми вищого й най­вищого ступенів порівняння.

Чи є в світі що (світле), як мамині очі? Немає (святе) почуття, як любов до рідної матусі. Хто (рідний), той (милий). Мама (гарне) слово.

 

  1. Відредагуйте речення.

Мама сама ніжніша, сама добріша і сама рідніша людина. Хоч гарний ліс, хоч гарний бір та діброва гарні­ша. Доброта це найбільш святіше і найбільш прекрасніше в людині.

Робота з тлумачним словником.

Уточнимо значення слів: ліс, дібро­ва, бір.

 

  1. Вибірковий-розподільний диктант

Нічого ближчого немає за землю, де народився і ріс, за пісню, що співала мати. Не наслухається мати своєї дитини, бо та мова солодша для неї од медової речі найрозумні­шої людини. Нема цвіту білішого, як цвіт на калині, нема в світі ріднішо­го, як мати дитині. Материнська любов найсвятіша. Найдорожча пісня, з якою мати колисала. Ма­ма — найвірніша порадниця. Нема цвіту пишнішого, як маківочка, нема роду ріднішого, як матіночка. Нема відчуття більш солодкого за те, коли тебе любить добра душа. Чиє в світі що світліше, як мамині очі, що все зорять за дітками вдень і серед ночі.

Ступені порівняння – це такі форми якісних прикметників, що означають різну міру вияву ознаки, якості чи властивості в предметі. Так, при порівнянні в одних предметах ознака виступає меншою мірою (менш сильний), в інших – більшою (сильніший), ще в інших – якнайбільшою мірою, якнайповніше (найсильніший).

         Розрізняють два ступені порівняння:  вищий і найвищий.

Вищий ступінь порівняння вказує, що в одному предметі ознака виявляється більшою мірою, ніж в іншому.

Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою. Кожен із ступенів має дві формы: просту і складену.

Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється від основи прикметника за допомогою суфіксів –іш, ш (милий- миліший). При цьому у деяких прикметниках можуть випадати суфікси -к-, -ок-, -ек- (далекий- дальший, тонкий- тонший). При додаванні суфікса -ш- можуть виникати звукові сполуки, які на письмі позначаються буквами жч і щ (буква щ пишеться у прикметниках кращий, товщий, вищий; буквосполучення жч пишеться у прикметниках важчий, ближчий, дужчий).

Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника слів більш-менш (швидкий — більш швидкий (менш швидкий).

Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня префікса най- (міцніший- найміцніший).

Складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника слів най, більш, найменш, а також додаванням до прикметника вищого ступеня слів від усіх (за всіх), над усе (спокійний- найбільш спокійний, спокійніший від усіх).

 

Добавлено Ноябрь 18, 2014, Yurka Категория Тэг

Комментарии

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of

wpDiscuz