Описание к Уроку

Українська мова і «Закон третього зайвого» — що між ними спільного?

Больше уроков на сайте  https://mriya-urok.com/

 

 

Спрощення вiдбувається:

 1. У групах приголосних -ждн-, -здн- випадає д:
  виїздити – виїзний, тиждень – тижня.
 2. У групах приголосних -стл-, -стн- випадає т:
  щастя – щасливий, честь – чесний.
 3. У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає к при твореннi дiєслiв iз суфiксом -ну-.
  Наприклад: бризк — бризнути, трiск – трiснути.
 4. У групi приголосних -слн- випадає л:
  масло — масний, ремесло — ремiсник.
 5. У групах приголосних -рдц-, -рнц- випадають д, н:
  чернець – ченця, сердчений – серцевий.

Спрощення НЕ вiдбувається:

 1. У словах зап’ястний, кiстлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шiстнадцять i похiдних вiд них.
 2. У прикметниках, утворених вiд iменникiв iншомовного походження з кiнцевим СТ (вiдповiдний звук не вимовляється).
  Наприклад: баласт – баластний, компост – компостний, контраст – контрастний, форпост – форпостний.
 3. У групах приголосних –стц-, -стч-, -стськ-, -нстськ-, -нтств-.
  Наприклад: артист – артистцi, студент – студенстський, агент – агентство.
 4. У словах вискнути, випускний, пропускний, тоскно, скнара, скнiти.

Спрощення в групі приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:

.    У якому рядку допущено помилку в групах приголосних? А Якісний, пристрасний, розісланий, пісний;
Б Випускний, тижневий, нещасний, кісники; В Авантюриський, артистці, чесно, кістлявий; Г Хруснути, шістсот, студентський, компостний.
2.    Позначте рядок, у якому порушено правила спрощення в групах приголосних.
А Ремісник, абстрактний, піаністчин, пискнути; Б якістно, участник, туристський, пестливий; В кістлявий, пристрасний, дилетантський, пропускний; Г комендантський, буревісник, баяністці, шістнадцять.
3.    Позначте рядок, у якому спрощення приголосних в усіх словах передається на письмі.
А Артис..ці, зап’яс..ний, тис..нути, злощас..ний; Б кореспондентський, швидкіс..ний, аванпост..ний, кіс..ля- вий;
В дріж..жовий, ях..смен, жаліс..ний, інтелігент..ський; Г проїз..ний, свис..нути, чес..ний, сер..цевина.
4.    Позначте рядок, у якому спрощення приголосних у всіх словах передається на письмі.
А Заіз..ний, шіс..сот, хвас..ливий, со..нце; Б безчес..ний, блис..нути, якіс..ний, щотиж..ня; В студен..чин, п’я..десят, відпус..ка, сер..це; Г очис..ний, шіс..надцять, випус..ний, ус..но.

Добавлено Октябрь 24, 2014, Yurka Категория Тэг

Комментарии

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of

wpDiscuz