Описание к Уроку

Головне і залежне слово в словосполученні завжди перебувають у підрядному зв’язку. Розрізняють три основних способи підрядного зв’язку – узгодження, керування, прилягання

Уроки, пов’язані з цією темою:   Словосполучення

 

 

Способи вираження головного компонента у словосполученнях. Типи підрядного зв’язку.

Залежно від того, якою частиною мови є головне слово, словосполучення поділяються на такі групи.

  • Іменні(головне слово іменник)

Історична пам’ять, солов’їна мова. Мамина ніжність, турбота батьків, дорога на Київ, восьмий поверх

  • Прикметникові (головне слово прикметник)

Вірний присязі, вищій за брата, щирий серцем, безмежно щасливий, готовий допомогти,

  • Числівникові (головне слово – числівник)

Сім кілометрів, двоє спортсменів, третій за списком, один з нас, чимало приїжджих

  • Займенникові (головне слово – займенник)

Кожний з них, хто-небудь з нас, щось веселе, дещо з одягу, ніхто з присутніх

  • Дієслівні (головне слово – дієслово: інфінітив, особова форма, дієприкметник, дієприслівник, безособові дієслова, форми на –но, -то)

Любити землю, знайомитися з колегами, трохи засмучений, усвідомлюючи відповідальність, щастить завжди, зачинено на ремонт

  • Прислівникові (головне слово — прислівник)

Високо в недалеко від міста, ближче до світла, дуже тепло, удвічі краще.

ПРИМІТКА

У мові є словосполучення, різні за граматичною будовою, але однакові чи близькі за лексичним значенням. Їх називають синонімічними.

Шевченкові твори  —  твори Шевченка;

Материна пісня  —  пісня матері;

Книжкова полиця  —  полиця для книжок;

Поїхати додому —  поїздка додому.

Типи підрядного зв’язку всловосполученнях.

Головне і залежне слово в словосполученні завжди перебувають у підрядному зв’язку.  Розрізняють три основних способи підрядного зв’язку – узгодження, керування, прилягання

УЗГОДЖЕННЯ – це такий вид підрядного зв’язку, коли залежне слово уподібнюється до головного в роді, числі, відмінку:

високий явір, висока горобина, високе небо, високі дерева

у таких словосполученнях при зміні головного слова змінюється й залежне: високого явора, високим явором,  на високому яворі високі явори

як правило, зв’язком узгодження поєднується іменник (головне слово) з прикметником, дієприкметником, числівником, займенником прикметникового типу. Небесна блакить, замріяний художник, п’ятий поверх, наші плани.  Таке узгодження називають повним.

При неповному узгодженнізалежне слово іменних словосполучень уподібнюється до головного у формі відмінка і числа:

тканина в горох  – різний рід і відмінок

місто Черкаси – різне число,

Річка Дніпро – різний рід.

 

КЕРУВАННЯ – такий Типи підрядного зв’язку, при якому залежне слово ставиться при головному в певному відмінку:

Говорити про щастя, перепливати річку, складати іспити, приїхати до столиці, писати без помилок.

Увага!   При зміні головного слова залежне залишається незмінним.

Говорив про щастя

Говорила про щастя

Говоріть про щастя

Говорили про щастя

За формою залежного слова керування буває

 

 

 

безприйменниковим

слухати симфонію

землі Донеччини

радість перемоги

прийменниковим

турбуватися про дітей

екскурсія до музею

знати про щось

 

 

ПРИЛЯГАННЯ – такий Типи підрядного зв’язку, при якому залежне слово, будучи незмінним, пов’язується з головним лише за змістом:  говорити пошепки, наввипередки, одягнутися по-осінньому, дорожчий утричі, зустрітися вдруге. Дуже добре, мрія відпочити, працювати сидячи

При приляганні залежне слово виражається незмінними словами:

  • Прислівником

поводитися (як?) ґречно, прочитати (скільки?)  двічі

  • Неозначеною формою дієслова (інфінітівом)

Навчив (що?)любити, уміння декламувати

  • Дієприслівником

Ішли співаючи,  читав дрімаючи;

  • Незмінним іменнником

Пальто беж, колір хакі

Добавлено Январь 25, 2015, Yurka Категория Тэг

Комментарии