Описание к Уроку

Словосполучення – сполучення слів, але «сніг летить»- це не словосполучення. Дивно… докладніше проце можна дізнатися на уроці української мови.

Больше уроков на сайте  https://mriya-urok.com/

Связанные уроки:  Типи підрядного звязку в словосполученнях

 

 

 

Словосполучення -це синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв’язку.

 

 безмежний степ,

зоряна ніч,

пахощі трав,

 гарячий від сонця,

 сидіти мовчки, 

написати книжку про хліборобів

 

Словосп , як і слова, називають предмети чи явища, тобто є номінативними засобами мови. Однак від слів вони відрізняються тим, що складаються з двох або більше слів, а тому дають конкретизацію самостійних понять. На відміну від речення,  словосполучення не є комунікативною одиницею  (це одиниці спілкування),  йому не властиве інтонаційне оформлення.  Отже, словосполучення виступають складовими частинами речень, їхнім будівельним матеріалом.

Словосполучення складається з головного і залежного слова. Головним є слово, від якого модна поставити питання, а залежне – відповідає на питання.

 

мелодійний спів,                                                                 що?

 

мелодія пісні,

наспівую мелодію,

говорити мелодійно                         співаю                                                      пісню

 

Залежне слово пов’язується з головним за змістом і граматично або лише за змістом.

Засобами граматичного зв’язку виступають:

  • Закінчення залежного слова

слухав лекцію

цікава інформація

повідомляючи студентам

  • Закінчення і прийменник

навчання в університеті

зустріч з професором

пам’ять на все життя

 

 

 

Класифікація словосполучень

За будовою бувають

 

 

Прості

Утворене поєднанням двох

повнозначних слів

розповідь про війну,

радісне обличчя

запросити додому

 

Складні

Утворене поєднанням трьох

І  більше повнозначних слів

цікава екскурсія по місту

твір про свій родовід

пробігти дистанцію дуже швидко

 

для синтаксичного аналізу складне

словосполучення треба розкласти на прості.

Пробігти (що?) дистанцію

Пробігти (як?)  швидко

Швидко (наскільки?) дуже

 

  Не є словосполученнями:

  1. Неповнозначне слово + повнозначне.

з-за хмари

заради миру

таки написав

  1. Фразеологізми.

байдики бити

дати березової каші

танцювати під чужу дудку

  1. Складні форми слів.

Буду відпочивати (майбутній час дієслів)

Найбільш цікавий (найвищій  ступінь порівняння)

  1. Однорідні члени речення.

Добрий і чесний

День і ніч

Вітряно і холодно

  1. Граматична основа речення (підмет і присудок).

Поле чорніє.

  Проходять хмари.

Добавлено Октябрь 24, 2014, Yurka Категория Тэг

Комментарии