Описание к Уроку

Що це за такі речення, що таке сполучник, про який звязок йдеться — про все це ви дізнаєтесь на уроці.

Уроки, пов’язані з цією темою:   Кома між однорідними членами речення

 

1. однорідні члени речення

А) передають ставлення мовця до висловлюваного;

Б) називають того, до кого звертаються із мовленням;

У) відповідають на одне і ті запитання, відносяться доти слова у реченні.

Скласти (пригадати) і записати речення, ускладнене однорідними членами, підкреслити їхні (напр.: Життя моє навік переплелося з радощами і болями народу. (Д. Луценко.) Моя рука ніколи й нікому ані кривди, ані біди не принесе! (Д. Павличко.) Брехні поміж нас потребу не було б й не якщо. (З. Йовенко.)

2. Між однорідними членами речення ставляться

А) тире;

Б) коми;

У) коми і тире.

3. Якщо узагальнююче слово стоїть перед однорідні члени речення, после нього переносити

А) кулі;

Б) тире;

У) двокрапка.

Скласти (пригадати) і записати речення із узагальнюючим словом перед однорідними членами речення (напр.:Особливе значення на Запорізькій Січі малі військові клейноди: прапори, відзнаки старшин, булава тощо. (З підручн.) Природа до всього чуйно, тривожно прислухається й чітко тримає над землею кожний звук: й дівочу пісню, й скрип воза, й клекіт чорногуза, й снування коників. (М. Стельмах.) Талановитість людини виявляється навіть зовні: у ході, в жестах, в інтонації голосу, у виразі обличчя. (П. Загребельний ще.) Усіх він зустрів на своєму шляху: Відьму, Кощія та Бабу-Ягу. (Надія Кир»ян.) З фольклору вийшли усі епоси, як-от: „Іліада» і „Одіссея», наше „Слово про полку Ігоревім», «Нібелунги». (Про. Сизоненко.)

4. Узагальнююче слово виступає

А) завжди головним членом речення;

Б) завжди другорядним членом речення;

У) тім членом речення, що і однорідні члени, до які воно та відноситься.

Скласти (пригадати) і записати речення із узагальнюючим словом после однорідних членів речення, підкреслити в ньому усі члени речення (напр.: Ні робота, ані смерть, ані життя, ані весілля – нічого на світі не обходитися без хліба. (Про. Сизоненко.) На озері синій комиш, тремтливий листок тополини – все якщо таке ж, як раніш. (У. Сосюра.) Мудро, величаво, владно, урочисто – так шумують води лише навесні. (Катерина Степчин-Гнесь.) Красу людську, фізичну вроду і духовне багатство – вісь що несуть людству духовні криниці.(Про. Сизоненко.)

5. Неоднорідні означення наявні у реченні:

А) Зійшла зелена вільна рута на українському лану. (А. Малишко.)

Б) Течуть небес зелені і сині води. (М. Вінграновський.);

У) Те рожеве, то синє було б небо над лозами. (М. Танк.).

Скласти (пригадати) і записати речення із неоднорідними означеннями (напр.: Розправить крила молоде безсмертне племЯ України! (Про. Гончар.) молода українська вода набирає цілющої сили! (У. Женченко.) Я стримаю серце своє, українське розхристане серце. (У. Сосюра.) Під вітром польовим духмяним я стежкою до села іду. (М. Сіренко.)

Добавлено Октябрь 24, 2014, Yurka Категория Тэг

Комментарии