Описание к Уроку

Наша мова складається, звичайно ж, зі слів. Але для того, щоб виразити цими словами якусь думку, ми складаємо з них речення.

Дивись ще видеоуроки з української мови:  https://mriya-urok.com/

 

 

Реченням називають граматично і інтонаційно оформлену синтаксичну одиницю, що виражає закінчену думку.

ОСНОВНІ ОЗНАКИ  РЕЧЕННЯ.

  • Речення є одиницею спілкування . Саме у реченні жормується й виражається думка, передаються повідомлення, питання, накази, прохання, почуття та волевиявлення. На відміну від сполучення воно є  одиницею вищого рівня мови – комунікативною.
  • Воно має смислову і інтонаційну завершеність. Змістова закінченість в усному мовленні передбачає інтонаційне оформлення.
  • Воно має певну граматичну організацію: будову і граматичне вираження членів речення.

У реченні виділяють граматичну основу:  її утворюють головні члени реч : підмет і присудок, або тільки один головний член реч .   Будова реч визначається кількістю граматичних основ. Речення  з однією основою  = просте, а з двома і більше – складне.   На відміну від словосполучень , речення  має не тільки підрядний, а і сурядний і безсполучниковий зв’язок.

 

 

Типи речень

За метою повідомлення

Розповідне:

Жити – означає  любити. Кохати – нові землі відкривати.  Любов відкрити важче, ніж Америку.

Питальне:

Чи буде правда між людьми? Яка орда нам гідність притоптала?

Спонукальне:

Лови летючу мить життя!  Поспішайте творити добро!

За емоційним забарвленням:

Окличне:

Яка земля! Яка велика доля!

Які дороги поколінь!

Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті!

Неокличне

Люблю я бистрину життя – прозору, поривну, глибоку.  Нема нічого більшого на свиті за дивне щастя – жити на землі.

За наявністч головних членів речення

Двоскладне: (підмет і присудок)

Земними плодами під зорями зоріє людини подвіг.  Цивілізація – це добро та людність.

Односкладне (підмет чи присудок)

Дерево й вчителя  пізнають по плодах.  Вірю в пам’ять і серце людське. Немає мудріших, ніж народ, учителів.

За наявністю другорядних членів речення.

Непоширене (наявні тільки головні члени )

Я сам. Вікно. Сніи.   Люди – прекрасні. Земля – мов казка. Несказане лишилось несказанним.

Поширене (наявні другорядні  члени )

Тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде.   Тільки родина у прикру хвилину схилить надію тобі на плече.

За наявністю головних і  другорядних членів .

Повне (наявні всі члени певної структури речення)

Нехай тендітні пальці етики  торкнуть вам серце і уста. Людині мало хліба і до хліба. Вона шукає свята і для серця.

Неповне (будь-який пропущений член речення стає зрозумілим з контексту або ситуації)

Що може бути краще від друга? Нічого. Друг – над усе.

У сонця друзі – трави й квіти.  У вітру – листя.

За ускладненістю

Ускладнене

Я так люблю рясне моє Полісся: ліси, озера, сосни і бликить!

І найвища, по-моєму, краса – це краса вірності.

Неускладнене

В бентежнім серці буде битись повік нескінчена весна.    Нехай усі людські серця єдина правда повива!

Добавлено Октябрь 24, 2014, Yurka Категория Тэг

Комментарии