Описание к Уроку

Пригадай чи навчись, як правильно писати слова українською мовою

Больше уроков на сайте  https://mriya-urok.com/

 

 
I.    Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
1.    Мар’яна, дев’ять, з’явитися, Стеф’юк, Лук’янівка.
2.    З’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвях.
3.    Без’ядерний, надвечір’я, п’явка, міжбрів’я, кров’ю.
4.    Зоряний, солов’їний, буря, бур’ян, буряк.
5.    Вітряк, духмяний, різдв’яний, торф’яний, морквяний.
II.    У якому рядку всі слова пишуться з ь?
1.    Поділ…ський, домен…щик, черешен…ці, кул…ці, гіл…ці.
2.    Парас.ці, Гал…ці, Натал…ці, т…мяний, веселит…ся.
3.    Приятел…ці, нен…ці, дон…ці, різ…бяр, добровол…ці.
4.    Вел…можа, брех…ня, брен…кати, камін…чик, батьківський.
5.    Батьківщина, бан…ці, склян…ці, бал…зам, баб…ці.
ІІI.    У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?
1.    Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр.
2.    З’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати.
3.    Роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, підв’язати, розм’якшити.
4.    Рум’яний, дзвякнути, цвях, дев’ятнадцять, торф’яний.
5.    М’ясо, м’язи, з’їзд, буря, моркв’яний.
IУ.    Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.
1.    Донецький, чернівецький, Гриц…ко, різ…ко, сон…ця.
2.    Багатьма, кін…чик, міл…йон, ремін…, літ…ні.
3.    Кіл…це, їдал…ня, учител…ство, німецький, доч…ці.
4.    Ручен…ка, джерел…це, Ковал…чук, вуз…ко, лял…ці.
5.    Т…мяний, радіст…, корис.тю, брен…кати, сім…десят.
У. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
1. Мар’яна, Лук’ян, Заполяр’я, жираф’ячий, В’ячеслав.
2.    Дев’ять, возз’єднати, надвечір’я, полум’я, ім’я.
3.    Кров’ю, солов’ї, кам’яний, пам’ять, об’їзд.
4.    Дзв’якнути, п’явка, м’ясо, рум’яний, здоров’я.
5.    П’ють, в’язи, торф’яний, черв’як, краков’як.
УI.    Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.
1.    Брен…кіт, дон…ка, нян…ка, кобзар…, с.огодні.
2.    Т…мяний, різ…бяр, радіст…, с.міх, корис.тю.
3.    Снит…ся, косит…ся, лял…ці, виховател…ці, дівчинон…ці.
4.    Київс.кий, с.вято, тіл…ки, здаєт…ся, Натал…чин.
5.    Ган…ба, пісен…, кін…, близ…ко, лікар…
УII.    Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апостроф.
1.    3…юрмитися, миш…як, верхів…я, п…єдестал, п…юре.
2.    Б…єлгород, Захар…їн, Монтеск…є, Руж…є, В…язьма.
3.    Мавп…ячий, тьм…яний, з…ясувати, роз…яснити, пів…яблука.
4.    Голуб…я, подвір…я, бур…ян, довір…я, дит…ясла.
5.    Духм…яний, прислів…я, полум…я, зв…язковий, Р…ябко.


VІІІ.    Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1.    Прияз…нь, вічність, кіл…це, намороз…, Ткач…ов.
2.    Вмивают…ся, присяд…те, майбутнього, миш…як, стан…те.
3.    Кур…йоз, медал…йон, компаньйон, інтерв…ю, тон…ший.
4.    С.огодні, різ…бяр, брен…кіт, ател…є, нян…чити.
5.    Міс..кий, суспільство, т…мяний, сторін…ці, зачіс..ці.
IХ.    У якому рядку всі слова слід писати з апостроф?
1.    Поголів…я, безриб…я, горохВеЯний, В…язьма, п…ють.
2.    Торф…яний, без…язикий, пів…яблука, дит…ясла, пір…я.
3.    Об…ява, обеїзд, мор…як, черв…як, бур…як.
4.    Об…єкт, ін…єкція, св…ятковий, свеятослав, роз…яснити.
5.    Дзв…якнути, р…яст, арф…яр, сузір…я, подвір…я.
Х.    Вкажіть рядок, у якому всі слова слід писати з ь.
1.    Брен…кіт, мід…, тесляр, т…мяний, ред…ці.
2.    НяНеЧити, знан…, дівчинон…ці, стан…те, рибал…ці.
3.    Дон…чин, різ…бяр, місяц…, сердец…, сон…ця.
4.    С.огодні, ган…ба, вос.мий, лял…чин, кул…ці.
5.    Порт…єра, павіл…йон, міл…ярд, на гіл…ці, черешен…ці.
ХI.    Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з ь.
1.    Пал…ці, рибал…ці, кіл…це, ручен…ка, батен…ко.
2.    Тіл…ки, кин…тє, їдален…, пісен…, бал…ці.
3.    Ган…ба, л…он, д…оготь, т…охкати, близ…ко.
4.    Донец…кий, полеський, кін…, Натал…чин, гал…ці.
5.    Тр…ома, дяд…ко, бат…ко, робит…ся, смієш…ся.
ХІІ.    Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з апостроф.
1.    Кар…єра, комп…ютер, б…юро, б…джет, куп…юра.
2.    Бар…єр, прем…єр, п…єса, інтерв…ю, п…юре.
3.    Інтер…єр, грав…юра, б…юрократизм, кур…єр, п…єдестал.
4.    Ф…юзеляж, Монтеск…є, об…єкт, прем…єра, кап…юшон.
5.    Об…єктив, ар…єргард, ін…єкція, кар…єризм, краков…як.

 

Добавлено Октябрь 24, 2014, Yurka Категория Тэг

Комментарии

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of

wpDiscuz