Описание к Уроку

Для чого потрібна мова?

Мова – це засіб спілкування людей. Вона необхідна, щоб висловити свої думки, щоб поділитися почуттями, розповісти про цікаві події та інше… І чим більше ми знаємо слів, тим багатша і краща наша мова.  Розділ науки про мову, що вивчає лексику, має назву лексикологія, а лексикою, або словниковим складом мови, називається сукупність усіх слів, що вживаються у мові.

Лексикологія української мови вивчає словниковий склад мови на сучасному етапі її розвитку: встановлює місце різних слів у словниковому складі, їх значення і вживання, їх взаємовідношення з іншими елементами лексики, виявляє загальні закономірності розвитку словникового складу української мови. Кожна мова складається зі слів.

Слово це основна мовна одиниця, що складається із звуків і називає певні предмети, процеси і явища, їх ознаки.

Лексичне значення слова — це те, що означає кожне слово, його зміст. Наприклад, лексичне значення слова блукати таке: «ходити, їздити без певної мети і напрямку»: Я люблю блукати старовинними вулицями Львова.

Кожне слово в мові має своє певне значення, але значення в різних словах не однакове. В українській мові, як і в усіх інших мовах, слова можуть бути як однозначні, так і багатозначні.Однозначне слово називають моносемантичним. Багатозначним, або полісемічним (від гр. poly — багато і sema — знак ) є слово, різні значення якого об’єднуються одним поняттям. Багатозначність виникає тому, що мовці, помічаючи схожі риси предметів, явищ, переносять назви одних предметів, явищ на інші.

урок за темою лексикологія

Лексика безпосередньо звернена до дійсності, тому вона дуже рухлива, сильно змінює свій склад під впливом зовнішніх факторів.  Лексичні одиниці не зникають раптово. Вони можуть довго зберігатися у мові як застарілі або застарілі слова (історизм, архаїзми). Нові слова (неологізми), ставши загальновживаними, закріпившись у мові, втрачають властивість новизни.  Лексика національної мови завжди взаємодіє з лексикою інших мов — так з’являються запозичення. Зміни в лексичному складі відбуваються постійно, так що точна кількість всіх слів мови принципово неможливо підрахувати

Добавлено Октябрь 24, 2014, Yurka Категория Тэг

Комментарии

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of

wpDiscuz