Описание к Уроку

Больше уроков на сайте  https://mriya-urok.com/

 

 

Пригадайте особливості економічного розвитку українських земель у складі Росії в другій половині ХІХ ст.

2. Які наслідки для розвитку економіки мало скасування кріпацтва?

3. Яку економічну політику проводив Російський уряд щодо українських земель?

4. Які факти свідчать про те, що промисловість України розвивалася в одному напрямі?

5. Які феодальні пережитки зберігалися в сільському господарстві України після скасування кріпацтва? Які нові ознаки з’явилися в сільському господарстві?

Порубіжжя ХІХ–ХХ ст. характеризувалося в Україні завершенням промислового перевороту і переходом до індустріальної модернізації, суть якої полягала у розбудові великої машинної індустрії, якісній зміні структури господарства (промисловість мала переважати над сільським господарством, а важка промисловість над легкою), появі нових галузей промисловості. Ці широкомасштабні, кардинальні зміни відбувалися за надзвичайно складних умов, адже Російська імперія, як і більшість країн світу, у 1900–1903 рр. пережила економічну кризу. 1904–1908 рр. були позначені депресією, і лише в 1909–1913 рр. почалося промислове піднесення. Українська промисловість формувалася як частина загальноімперського економічного комплексу. Проте через низку обставин (вигідне географічне розташування, природні багатства, дешева, але кваліфікована робоча сила тощо) вона мала свої особливості, які суттєво вплинули на структуру та розвиток промислового потенціалу краю.

Характеристика украинских земель в первой половине XIX в. экономика Приднепровской Украине сохраняла аграрный характер. в ее сельском хозяйстве работало около 95% в начале и 89% населения в середине века

Около 75% всей обрабатываемой земли находилось в частной собственности помещиков. Главными производителями сельскохозяйственной продукции были крестьяне, которые по своему правовому положению подразделялись на две основные групп  Помещичьи крестьяне крепостные находились в личной зависимости от помещиков и были прикреплены к их имений. Помещичьи крестьяне численно преобладали на Правобережье

Государственные крестьяне принадлежали казне и официально назывались свободными сельскими обывателями «. Они были лично свободными и вели собственное хозяйство. Государственные крестьяне преобладали на Юге и Левобережье

Характеристика украинских земель
Страдали крестьяне и от обезземеливания. Рост спроса на сельскохозяйственную продукцию влекло то, что обладатели имений увеличивали количество помещичьей земли, как источника своих доходов, и постоянно уменьшали размеры крестьянских делений

Добавлено Апрель 4, 2015, Yurka Категория Тэг

Комментарии

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of

wpDiscuz